Resources

Panduan Pinjaman

Panduan Pinjaman

Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia dan Pemansuhan Wang Proses (Kuatkuasa 1 Januari 2017)
Jadual kelayakan baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia adalah seperti berikut :
Bil Gaji Bulanan Hakiki (RM) Kelayakan Pinjaman (RM)
1 6,500 ke atas 750,000.00
2 6,000 ke 6,499 720,000.00
3 5,700 ke 5,999 680,000.00
4 5,500 ke 5,699 650,000.00
5 5,000 ke 5,499 600,000.00
6 4,700 ke 4,999 560,000.00
7 4,500 ke 4,699 540,000.00
8 4,300 ke 4,499 510,000.00
9 4,000 ke 4,299 470,000.00
10 3,800 ke 3,999 450,000.00
11 3,500 ke 3,799 420,000.00
12 2,900 ke 3,499 340,000.00
13 2,300 ke 2,899 270,000.00
14 Sehingga 1,700 200,000.00
Amaun pinjaman yang diluluskan adalah tertakluk kepada para 1.5.2, 1.5.3 dan para 3 Lampiran A6 Pekeliling Perbendaharaan PR1.1/2013